sv
English
Latviešu
Norsk
Svenska
Íslensk
sv
English
Latviešu
Norsk
Svenska
Íslensk

Tjänster

Projektledning & Bygg

3D-modellering och design

Material & leverans

Alla tjänster

Materials

Sandwichpaneler

Konstruktionsstål

C & Z-profiler

Dörrar & Fönster

Industriella portar

Allt material

Projekt

Om oss

Karriär

Nyheter

Tjänster

Projektledning & Bygg

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att uppskatta, designa, planera och genomföra byggprojektet.

3D-modellering och design

BIM (byggnadsinformationsmodellering) är en metod för att använda 3D-modellering för att uppskatta, designa, planera och genomföra byggprojekt.

Material & leverans

Bästa materiallösning, beräkning och leverans för kommersiella & industribyggnader i Norden.