sv
English
Latviešu
Norsk
Svenska
Íslensk
sv
English
Latviešu
Norsk
Svenska
Íslensk

Tjänster

Projektledning & Bygg

3D-modellering och design

Material & leverans

Alla tjänster

Materials

Sandwichpaneler

Konstruktionsstål

C & Z-profiler

Dörrar & Fönster

Industriella portar

Allt material

Projekt

Om oss

Karriär

Nyheter

Sandwichpaneler

Sandwichpaneler är de mest använda materialen för industriell byggnadskonstruktion som används i applikationer där en kombination av hög strukturell styvhet och låg vikt krävs.

Vi erbjuder sandwichpaneler med PIR, EPS och mineralullsisolering för:

Fördelar med smörgåspaneler:

Utmärkt värmeisolering

Lätt och hållbar

Hög brandmotstånd

Snabb och enkel att installera

Estetiskt utseende

Kemisk och biologisk resistens

Icke vattenabsorberande

Köld- och värmebeständighet

Tillämpningar av sandwichpaneler:

Fabriker, lager och distributionscenter

Kommersiella utställningslokaler och kontor

Flygplanshängare och slutna sportanläggningar

Restauranger och skolor

Flygplatsterminaler

Köpcentrum och stormarknader/supermarknader

Innerväggsväggar

Låt oss prata

En medlem i vårt team kommer att kontakta dig inom kort.

Andra material

Konstruktionsstål

C & Z-profiler

Dörrar & Fönster

Industriella portar