sv
English
Latviešu
Norsk
Svenska
Íslensk
sv
English
Latviešu
Norsk
Svenska
Íslensk

Tjänster

Projektledning & Bygg

3D-modellering och design

Material & leverans

Alla tjänster

Materials

Sandwichpaneler

Konstruktionsstål

C & Z-profiler

Dörrar & Fönster

Industriella portar

Allt material

Projekt

Om oss

Karriär

Nyheter

Industriella portar

Vi erbjuder ett brett utbud av industriportar både i manuella och motoriserade versioner, vilket säkerställer anpassningsförmåga och användarvänlighet.

Typer av industriportar:

Industriella vikgrindar

Vertikala industriella sektionsportar

Gångjärnsportar

Höghastighetsgrindar

Grindar i rostfritt stål

Lastplatser/plattformar

Skjutgrindar

Användning av industriportar:

Fabriker

Lager & distributionscenter

Verkstäder & garage

Flygplanshängare och slutna sportanläggningar

Logistiska centra

Flygplatsterminaler

Köpcentrum och stormarknader/supermarknader

Låt oss prata

En medlem i vårt team kommer att kontakta dig inom kort.

Andra material

Sandwichpaneler

Konstruktionsstål

C & Z-profiler

Dörrar & Fönster