FRA VISJON TIL FERDIGSTILLELSE

Prosjekter

PROSJEKTLEDELSE

Les mer

3D-MODELLERING OG -DESIGN

Les mer

MATERIALER OG LEVERING

Les mer

DRØM STORT, VI FÅR DET TIL

Kontakt oss

OM OSS

Alerio Nordic er et internasjonalt selskap for byggeprosjektledelse med et verdensomspennende tankesett. Vi hever oss over de politiske begrensningene. Vi knytter ressurser sammen på tvers av landegrenser. Vi gjør verden mindre og lokale bedrifter større. Vi får ideer til å skje.

Vårt oppdrag er å tilby kommersielle og industrielle prosjektledelsestjenester med full service i Norden og hjelpe kundene våre gjennom alle ledd av byggeprosjektet – fra visjon til ferdigstillelse, for å sikre byggeprosjektets suksess. 

DET VI TILBYR

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektledelse med full service i alle stadier av byggeprosjektet – fra visjon til ferdigstillelse.
Fortell meg mer

3D-MODELLERING OG -DESIGN

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) for å estimere, designe, planlegge og gjennomføre et byggeprosjekt.
Fortell meg mer

MATERIALER OG LEVERING

Beste materialløsning, -beregning og -levering for kommersielle og industrielle bygninger i Norden.
Fortell meg mer

VI JOBBER MED

DESIGNERE

BIM-prosjektkoordinering og verkstedstegninger for produksjon.

 

JEG ER INTERESSERT

UTVIKLERE

Prosjektvisjonens 3D-modellering, visuelle presentasjon og kostnadsoverslag. 

 

JEG ER INTERESSERT

ENTREPRENØRER

Materialdesign og anbudsforberedelse, prosjektkoordinering og gjennomføring med full service. 

 

JEG ER INTERESSERT

SLUTTKJØPERE

Beste materialløsning og beregning, materialkjøp, levering og montering.

 

JEG ER INTERESSERT

MATERIALER OG LEVERING

Vi tilbyr høykvalitets byggematerialer sammen med alle nødvendige kompletteringsmaterialer fra ledende Europeiske produsenter og leverandører som leveres til byggeplassen, og dermed sikre høy produkt- og servicekvalitet som oppfyller dine kvalitets- og budsjettmål. Kvalitetsmaterialer har høyere utholdenhet og motstand mot både tid og værforhold, noe som gir deg høyere sikkerhet. I tillegg tilbyr vi monteringstjenester utført av faglærte og effektive arbeidere. Når vi sier «fra visjon til ferdigstillelse», mener vi det virkelig. Drøm stort, så tar vi oss av resten.

PROSJEKT LEVERT!

26.04 2021

Prosjekter

AKUREYRI-PROSJEKT LEVERT! Detaljhandelprosjektet på om lag 2200 m2 på Akureyri, Island, er vårt største prosjekt så langt, og vi er stolte over at det har blitt levert! Alerio Nordic tilbød byggeprosjektledelse med full service for prosjektet Akureyri. Tjenestene våre inkluderte stålkonstruksjon og kledningers design og beregninger, levering og montering av materialer. Befraktning var nødvendig for …

VI FLYTTER!

26.04 2021

Kontor

VI FLYTTER! Selv om det å jobbe hjemmefra har blitt den nye normalen, foretrekker vi fremdeles ansikt-til-ansikt kommunikasjon og brainstorming over en kopp kaffe sammen med våre flotte kolleger. Derfor flytter vi inn det nye kontoret vårt! Det vil ta litt tid å sette opp alt før vi kan arrangere velkomstfesten, men vi holder på! …

VI ER PÅ NETT!

26.04 2021

Hjemmeside

VI ER PÅ NETT! Siden vi er et internasjonalt selskap med et verdensomspennende tankesett og hever oss over politiske grenser, er vi glade for å endelig kunngjøre vår tilstedeværelse på nettet! Det var tungt arbeid å lage nettstedet vårt, da det krevde sammenhengende lagarbeid og utvikling av nye ferdigheter. Vi har utført denne utfordrende oppgaven …